Aanvraag voorwaarden

Voor het indienen van een aanvraag voor studiefinanciering dient de student aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • In het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit.
  Opmerking:
  Studenten die niet in het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit, maar wel in Suriname zijn geboren, alsook ingezetene zijn en voor wie reeds de Surinaamse nationaliteit is aangevraagd, kunnen ook in aanmerking komen voor een studielening;
 • Ingeschreven zijn op een opleiding van het universitair of het hoger beroepsonderwijs in Suriname of in het buitenland;
 • Voor studiefinanciering buitenland: beschikken over een geldig studievisum.
  Opmerking:
  Voor studiefinanciering buitenland geldt dat de student verplicht is om na het afstuderen terug te komen naar Suriname.
 • Leningen studie buitenland: in het bezit zijn van een studievisum.

Het aanvragen van en in aanmerking komen voor een studievisum is de VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE STUDENT.

Leningsvoorwaarden

De voorwaarden voor studiefinanciering en de algemene bankvoorwaarden van de NOB, omschrijven de rechten en plichten van de lener. Deze voorwaarden dienen getekend te worden bij het aangaan van een studielening en maken derhalve een integraal deel uit van de leningsovereenkomst.

Klik onderstaande link voor de voorwaarden:

Studiefinanciering Leningsvoorwaarden en Algemene Bankvoorwaarden

Leningsbedrag

Studenten kunnen een lening aangaan ter dekking van de directe en indirecte studiekosten. Financiering kan aangevraagd worden voor:

Studeren in Suriname

 1. Inschrijfgeld, zoals vastgesteld door de respectievelijke onderwijsinstelling;
 2. Collegegeld, zoals vastgesteld door de respectievelijke onderwijsinstelling;
 3. Maandelijkse lening van maximaal SRD 875,=.

Studeren in het Buitenland

 1. Inschrijfgeld, zoals vastgesteld door de respectievelijke onderwijsinstelling;
 2. Collegegeld, zoals vastgesteld door de respectievelijke onderwijsinstelling;
  Voor studeren in Nederland is het te lenen bedrag gelijk aan het wettelijk vastgesteld collegegeld.
 3. Maandelijkse lening (bedrag afhankelijk van bestemming).

Rente

Over het geleend bedrag zal gedurende de totale leningsperiode een jaarlijkse rente van 4% voor lokale opleidingen en 6% voor opleidingen in het buitenland, in rekening worden gebracht. De rente wordt steeds berekend over het uitstaande saldo.