Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een studielening dient de student aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • In het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit.
 • Studenten die niet in het bezit zijn van de Surinaamse nationaliteit maar wel in Suriname zijn geboren alsook ingezetenen zijn, komen wel in aanmerking.
 • Ingeschreven zijn op een Universitaire of een Hoger Beroepsonderwijs opleiding in Suriname of in het buitenland.
 • Leningen studie buitenland: verplicht terugkomen naar Suriname na afstuderen.
 • Leningen studie buitenland: in het bezit zijn van een studievisum (het aanvragen en in aanmerking komen van een studievisum is de verantwoordelijkheid van de student)

Leningsbedrag

Studenten kunnen een lening aangaan ter dekking van de (directe) studiekosten. Financiering kan aangevraagd worden voor:

Studeren in Suriname

 1. Inschrijfgeld zoals vastgesteld door de respectievelijke onderwijsinstelling
 2. Collegegeld zoals vastgesteld door de respectievelijke onderwijsinstelling
 3. Maandelijkse lening van maximaal SRD 875,=.

Studeren in het Buitenland

 1. Inschrijfgeld zoals vastgesteld door de respectievelijke onderwijsinstelling
 2. Collegegeld zoals vastgesteld door de respectievelijke onderwijsinstelling. Voor studeren in Nederland is het te lenen bedrag gelijk aan het wettelijk vastgesteld collegegeld.
 3. Maandelijkse lening (bedrag afhankelijk van bestemming)

Rente

 • Over het geleend bedrag zal gedurende de totale leen periode rente in rekening worden gebracht. De rente wordt steeds berekend over het uitstaande saldo.