Bezwaar aantekenen / Beroep

Ten behoeve van Studenten, die het niet eens zijn met een besluit van de Beheerder en de Commissie functioneert de Directeur van Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling als instantie voor beroep.

Beroep / bezwaarschrift

De Studenten moeten het verzoek tot beroep gedocumenteerd indienen bij de Beheerder, die het doorgeleid naar de Directeur van Onderwijs. De beheerder is verplicht om in uiterlijk binnen 30 dagen naar de student toe te reageren over het verloop van het proces.
In geval de student een gevoel van onbehagen heeft over het proces van zijn/haar beroep, kan zij zich ook rechtstreeks wenden tot de Directeur Onderwijs van het Ministerie.

Hoor en Wederhoor

De Directeur van Onderwijs zal alvorens een besluit te nemen, inzake het gevraagde in beroep, alle partijen, te weten: de Student, de onderwijsinstelling, de Beheerder en de Commissie horen.

Hoger beroep

Indien de Student het ook oneens is met het besluit van de Directeur van Onderwijs inzake hetgeen hij/zij in beroep is gegaan, kan de Student in hoger beroep bij de Minister van Onderwijs en Volksontwikkeling. Hiertoe zal de Student binnen 30 dagen na de reactie van de Directeur Onderwijs, schriftelijk en geargumenteerd een verzoek tot hoger beroep indienen bij de Minister.