Missie & Visie

Missie

Het vormen van hoger kader ter ondersteuning van de sociaal-economische ontwikkeling van Suriname door het bieden van financieringsmogelijkheden aan Surinaamse studenten.

Visie

Human Capital Development als onderdeel van het streven naar welvaart en welzijn van de Surinaamse natie, door aan Surinaamse studenten financieringsmogelijkheden te bieden om wereldwijd een studie naar keuze te kunnen volgen.

Doelstellingen

Het doel van het Fonds Studiefinanciering Suriname (FSS) is het helpen vormen van hoger kader en het ondersteunen in de studiekosten van studenten met de Surinaamse nationaliteit, die in Suriname of in het buitenland willen studeren. Dit ter ondersteuning van het beleid van de Surinaamse overheid voor kadervorming in Suriname. Met haar activiteiten wil het FSS studenten stimuleren om effectief en efficiënt in maximaal de reële studieduur hun studie af te ronden. Het streven van het FSS is om met haar activiteiten steeds te kunnen inspelen op de vraag en behoefte van haar doelgroep.

© 2021 - Fonds Studiefinanciering Suriname | FSS | De Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V.