Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Sinds haar instelling in 2009 heeft het Fonds zeer positieve ontwikkelingen meegemaakt en zijn diverse uitbreidingen aangebracht aan het systeem. In 2012 zijn de beschikkingen Regelement Beheer en de Uitvoeringsbeschikking aangepast, waarmee naast het uitbetalen van een maandelijks bedrag voor onderhoud, ook de betalingen voor inschrijf- en collegegeld mogelijk zijn geworden. Ook zijn de bedragen voor de maandelijkse uitbetalingen aangepast (verhoogd).

De laatste aanpassing in het jaar 2015 is gedaan in het “Besluit Studiefinanciering”. Met deze aanpassing is het thans mogelijk dat naast studenten van het ADEK en IOL ook de studenten van andere particuliere instellingen in Suriname een aanvraag voor financiering van het college- en inschrijfgeld mogen indienen. De mogelijkheid voor het aanvragen van een maandelijkse betaling voor kosten van levensonderhoud is gehandhaafd.

Sinds 2015 kunnen studenten met een Surinaams paspoort, ook studiefinanciering aanvragen voor een studie in het buitenland. Het gaat hier voornamelijk om studies die niet mogelijk zijn in Suriname.

Vooruitlopend op de aanpassing van het Staatsbesluit voor studeren in het buitenland, is in 2012 in tripartiet samenwerking tussen het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, het Ministerie van Volksgezondheid en de Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V., begonnen met het verstrekken van leningen aan “medische specialisten in opleiding”. Met de aanpassing van het staatsbesluit in 2015 valt deze doelgroep onder de normale doelgroep van het Fonds Studiefinanciering Suriname (FSS).

© 2021 - Fonds Studiefinanciering Suriname | FSS | De Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V.