Organisatie

Organisatie

size_600_600_3689-300x214

Het Fonds Studiefinanciering Suriname (FSS) is ingesteld bij presidentiële resolutie en valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MINOWC). De Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V. (NOB) is aangesteld als beheerder van het fonds. De NOB is de uitvoerende instantie. Het beheer van het FSS staat onder toezicht van een bestuur, genaamd de Raad van Toezicht (RvT). De RvT rapporteert op zijn beurt aan de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

De regels voor het beheer van het FSS zijn vastgelegd in het Staatsbesluit van de President van de Republiek Suriname, in de beschikkingen van de Minister van het MINOWC (regelement beheer en uitvoeringsbeschikking) en in de beheersovereenkomst tussen MINOWC en de NOB.

© 2021 - Fonds Studiefinanciering Suriname | FSS | De Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname N.V.