Beroep

BEZWAAR AANTEKENEN / BEROEP

Ten behoeve van Studenten, die het niet eens zijn met een besluit van de Beheerder en de Commissie, functioneert de Directeur van Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur als instantie voor beroep.

BEROEP / BEZWAARSCHRIFT

De Studenten moeten het verzoek tot beroep gedocumenteerd indienen bij de Beheerder, die het doorgeleid naar de Directeur van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De beheerder is verplicht om  binnen 30 dagen naar de student toe te reageren over het verloop van het proces.
In geval de student een gevoel van onbehagen heeft over het proces van zijn/haar beroep, kan zij zich ook rechtstreeks wenden tot de Directeur Onderwijs van het Ministerie.

HOOR EN WEDERHOOR

De Directeur van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zal alvorens een besluit te nemen, inzake het gevraagde in beroep, alle partijen, te weten: de Student, de onderwijsinstelling, de Beheerder en de Raad van Toezicht horen.

HOGER BEROEP

Indien de Student het ook oneens is met het besluit van de Directeur van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake hetgeen hij/zij in beroep is gegaan, kan de Student in hoger beroep bij de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Hiertoe zal de Student binnen 30 dagen na de reactie van de Directeur van het Ministerie van Onderwijs, schriftelijk en geargumenteerd een verzoek tot hoger beroep indienen bij de Minister.