1. Welke documenten moeten ingeleverd worden voor het aanvragen van studiefinanciering?

Student jonger dan 21 jaar:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • Origineel CBB geboorte uittreksel van de student;
 • Origineel CBB geboorte uittreksel van de wettelijke vertegenwoordiger;
 • Origineel CBB nationaliteitsverklaring van de student;
 • Origineel CBB nationaliteitsverklaring van de wettelijke vertegenwoordiger of een kopie van geldige verblijfsvergunning voor ingezetenen van de wettelijke vertegenwoordiger indien die niet beschikt over de Surinaamse nationaliteit;
 • Kopie identiteitsbewijs van de student;
 • Kopie identiteitsbewijs van de wettelijke vertegenwoordiger;
 • Recent bewijs waarop het bankrekeningnummer van de student vermeld is (bijvoorbeeld dagafschrift of stortingsbewijs);
 • Kopie familieboek of gezinsuittreksel;
 • Overzicht studieresultaten (indien nodig);
 • (Her-) inschrijfbewijs van de student

Student ouder dan 21 jaar:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier;
 • Origineel CBB geboorte uittreksel van de student;
 • Origineel CBB geboorte uittreksel van de borg;
 • Origineel CBB nationaliteitsverklaring van de student;
 • Origineel CBB nationaliteitsverklaring van de borg;
 • Kopie identiteitsbewijs van de student;
 • Kopie identiteitsbewijs van de borg;
 • Werkgeversverklaring (indien de borg geen wettelijke vertegenwoordiger is van de student);
 • Recent bewijs waarop het bankrekeningnummer van de student vermeld is (bijvoorbeeld dagafschrift of stortingsbewijs);
 • Kopie familieboek of gezinsuittreksel;
 • Overzicht studieresultaten (indien nodig);
 • (Her-) inschrijfbewijs van de student

NOOT: De borg kan ook de wettelijke vertegenwoordiger* of een derde zijn.
*Wettelijke vertegenwoordiger is de moeder, vader of voogd.