11. Hoe wordt de rente berekent?

De rente wordt maandelijks opgeboekt op de lening. De berekening geschiedt op basis van de lineaire methode:

Kapitaal x Rente% x Tijd
12 x 100