12. Als een student na de studie naar het buitenland emigreert, moet hij dan terugbetalen?

Ja, de lening en de opgeboekte rente moeten te allen tijde terugbetaald worden. Alle studenten zijn verplicht zich, na afronden van de studie, aan te melden bij de NOB. Bij vertrek naar het buitenland is de student verplicht dit door te geven aan de NOB.