13. Moeten drop-outs de lening terug betalen?

Ja, ook voor drop-outs geldt de regel dat de lening en de opgeboekte rente, te allen tijde terugbetaald moet worden. Zodra de student niet meer studeert, na afstuderen of na stoppen met studeren vanwege andere redenen, is de student verplicht om zich te melden bij de NOB voor het maken van aflossingsafspraken.