14. Hoe zal het fonds optreden bij studenten die langdurig ziek zijn?

Deze studenten of hun vertegenwoordigers moeten dit melden aan de NOB. Zulke gevallen zullen per case bekeken worden. In overleg met de student en/of diens vertegenwoordiger zullen verdere afspraken gemaakt worden.