16. Wat zijn de consequenties bij niet terug betalen van de lening?

In de leningsovereenkomst worden hieromtrent regels afgesproken. De student verplicht zich tot terugbetalen en de NOB houdt dat in de gaten. In de leningsovereenkomst zijn er voor beide partijen rechten en plichten, zowel voor de bank als voor de student.