8. Terugbetaling is 2.5 x de nominale studieduur. Geldt dat ook voor leningen van slechts 1 of 2 jaren?

Formeel geeft het staatsbesluit het recht op een aflossingsperiode van “2.5 maal de nominale studieduur”. Dit is dus een maximum termijn. De NOB kan ook kortere aflossingperioden overeenkomen met de student. Daarom is de student verplicht om na zijn studie contact op te nemen met de NOB om de definitieve aflossingsafspraken te maken.